oferta

Księgowość

- księgi handlowe

- podatkowa księga przychodów i rozchodów

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- ewidencja VAT

- ewidencja środków trwałych

- sprawozdania finansowe

Kadry i płace

- deklaracje ZUS

- ewidencja i kartoteki

- listy płac

Rozliczenia z US

- deklaracje miesięczne/kwartalne

- rozliczenia roczne PIT/CIT